Hudební dramaturgie rádia a jak se tvoří formát

21. listopad 2019, 09:45 – 11:15

Přednáška v rámci Týdne humanitních věd

Formát v rádiu určuje hudba nebo mluvené slovo, cílová skupina a její očekávání. Interaktivně si budeme modelovat různé podoby formátu (práce ve skupinách) a přitom ovládneme základy dramaturgie a rozhlasového programingu.

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Filmový sál

Přílohy