Inscenovat dějiny: politické a dokumentární divadlo

20. listopad 2019, 09:45 – 11:15

Seminář v rámci Týdne humanitních věd

Seminární kurz se zaměřuje na současné inscenace, které reflektují, re-konstruují a často i re-definují významné historické události (Velká francouzská revoluce, události spjaté s druhou světovou válkou, zejména pak problematikou šoa, zinscenované procesy v Československu v padesátých letech atp.). Na základě dílčích prezentací studentů se snažíme analyticky uchopit, které motivy jsou pro vznik dané inscenace klíčové, a jakým způsobem jsou události, strategie a energie spjaté s "tehdy a tam" přenášené do inscenace, která je formou jednotlivých představení zpřítomňuje do "teď a tady". Tím tvůrci současně poskytují určitou formu společensko-politického komentáře a vybízejí k další diskuzi rovněž samotné diváky.

Pořádá

Katedra divadelních a filmových studií FF UP

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, ML

Přílohy