Jak se dělá (rozhlasový) festival

20. listopad 2019, 11:30 – 13:00

Přednáška v rámci Týdne humanitních věd

Prix Bohemia Radio, mezinárodní rozhlasová soutěžní přehlídka, kterou ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií pořádá Český rozhlas. Studenti sami připravují doprovodný program a podílí se tak na programovém i produkčním zajištění festivalu.

Pořádá

Katedra divadelních a filmových studií FF UP

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, ML

Přílohy