Shakespeare: život a dílo

20. listopad 2019, 09:45 – 11:15

Přednáška v rámci Týdne humanitních věd

Shakespeare a tvorba v tzv. „vrcholném pesimistickém období“​: Hamlet. Jak číst a rozumět této vrcholné tragédii; proměny interpretací ve dvacátém století.

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, VP

Přílohy