Absurdní drama a aktuální přístupy k jeho analýze

20. listopad 2019, 15:00 – 16:30

Seminář v rámci Týdne humanitních věd

Analytický seminář se zaměřuje na rozbor dramatických textů, počínaje obdobím umělecké moderny a konče jejich nejaktuálnějšími podobami v současnosti. Cílí zéjména na formální a tematické proměny textů v různých údobích. V semináři se nyní budeme zabývat různými projevy absurdity a vzájemně komparovat západoevropskou podobu absurdního dramatu, pojmenovávající absurdnost našeho bytí jako takového, a jeho centrálně evropské varianty, tematizující zcela konkrétní absurditu člověka v rámci totalitní společnosti.

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Filmový sál

Přílohy