Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat - psychosomatický kontext

8. listopad 2019 - 9. listopad 2019

Seminář pod vedením MUDr. Radkina Honzáka, CSc.

Pomáhající profesionálové i dobrovolníci jsou ohroženi syndromem vyhoření. Podstatnou příčinou tohoto nežádoucího stavu je neporozumění. Častý je rozpor mezi vysokými cíli a omezenými možnostmi a dále mezi skutečnými potřebami těch, kterým je třeba pomáhat a pomocníky. Nedorozumění vznikající v této druhé oblasti jsou doprovázeny váznoucí vzájemnou komunikací na obou stranách. Protože nelze (alespoň na začátku ne) žádat od trpících, aby si osvojili naše komunikační zvyklosti (specifický odborný jazyk, předpokládané souvislosti, atd.), je nutné se přizpůsobit podmínkám tak, aby pomáhající byli pro okolí srozumitelní. Vzhledem k tomu, že od samého začátku kromě pomoci je žádoucí také přijatelná podoba edukace, spojují se její prvky s každou částí kontaktu s těmi, kterým pomáháme (a je tedy zabudována i do těchto lekcí).

Program semináře:

pátek 8. 11. od 13:00-19:30, sobota 9. 11. od 9:00-12:00

• komunikace – principy – šum – pomoc – přijetí – nepřijetí
• transakční analýza – rodič, dospělý, dítě – přijetí, zpracování reality a odpověď na ni
• illness – disease – pohled na problém očima postiženého a pomáhajícího – odpovědnost vs. sekundární zisky
• manipulace a jak na ni

Podrobné informace

Místo

budova CMTF UP, Univerzitní 22, aula

Přílohy