Sociální práce v základních školách - inovace v péči o ohrožené dítě

24. říjen 2019, 09:00 – 15:00

Konference

V Olomouckém kraji se již třetím rokem daří diskutovat téma školské sociální práce. Za tímto účelem se pravidelně setkávají odborníci působící na úrovni Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce na odborech sociálních věcí a školství, Cyrilometodějské teologické fakulty a Pedagogické fakulty UP a lokální síťařky v rámci kulatých stolů. Současně jsou organizovány workshopy, kterých se účastní metodici prevence a výchovní poradci, sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany a sociálně aktivizačních služeb, aby řešili konkrétní formy spolupráce ve prospěch žáků.

Cíle konference:
• prezentovat výsledky spolupráce a diskuze k tématu školské sociální práce v Olomouckém kraji;
• motivovat studenty UP ke spolupráci na výzkumu a projektech;
• rozšířit povědomí o nabídce sociální práce jako neznámé profese ve školském prostředí;
• diskutovat témata: prevence ve školském prostředí, komunitní školy a rodinné konference.

Konference je primárně určena pro vysokoškolské studenty, sociální pracovníky, metodiky prevence a výchovné poradce. Účast na konferenci je možné započítat jako aktivitu celoživotního vzdělávání v rozsahu 8 hodin. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přihlášení na konferenci:
Zájemce prosíme o registraci na: https://forms.gle/StuJh54f7Jc7M8BH6
Termín registrace: do 28. 6. 2019
Úhrada konferenčního poplatku:
Konferenční poplatek je 400 Kč. Na konferenci bude k dispozici občerstvení pro účastníky zdarma.

Prosíme uhradit do 10. 7. 2019 na účet 19-1096330227/0100, variabilní symbol 436100267, IBAN CZ0901000000191096330227, SWIFT: KOMBCZPPxxx.
Fakturační údaje:
Univerzita Palackého v Olomouci
Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
IČ 61989592
DIČ CZ61989592

Odevzdání plného textu příspěvku:
Termín odevzdání příspěvku: do 28. 8. 2019 na e-mail: zlatica.dorkova@upol.cz
V případě dostatečného počtu příspěvků odevzdaných elektronickou formou bude z konference vydán sborník.

Kontakt:
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.
Katedra křesťanské sociální práce
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
tatiana.matulayova@upol.cz
mobil ČR: +420 731 664 215

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF UP

Místo

Cyrilometodějská fakulta UP, Univerzitní 22

Přílohy