Spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání

23. říjen 2019, 13:30 – 16:00

Diskusní setkání učitelů, studentů a odborníků z praxe

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty a Dobrovolnické centrum UP organizují diskusní setkání učitelů, studentů a odborníků z praxe. Setkání je primárně určeno odborníkům z praxe sociální práce a zájemcům o spolupráci s katedrou a Dobrovolnickým centrem UP.
Pracovníci Katedry křesťanské sociální práce považují za důležitý rozvoj vzájemné spolupráce mezi studentem, školou a organizacemi z praxe v rámci specializace sociální práce s rodinou a řízení v sociálních službách. Vysokoškolské vzdělávání, zejména praktická výuka, se nedá dobře uskutečňovat, aniž by vedoucí praxí ve školách a konzultanti na pracovištích vzájemně komunikovali. V rámci setkání dojde k ujasnění si vznikajících potřeb, učebních cílů a kritérií dobré praxe, posouzení rozvoje studentů, učebních metod a hodnot sociální práce. Budeme diskutovat konkrétní možnosti spolupráce katedry v teoretické i praktické výuce. Východiskem diskuse bude prezentace specifik praktické výuky, dobrovolnictví a vyučovací koncepce Service-learning. Rádi bychom iniciovali diskusi o systémovém řešení praktické výuky na UP a v Olomouckém kraji.

Diskusní setkání je realizováno v rámci projektu CMTF_ 2019_007 Inovace metod sociální práce s rodinou, Erasmus + 2017-1-SK01-KA203-035352 Service learning in higher education a probíhá v rámci Dny dobrovolnictví na univerzitě.

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP | Dobrovolnické centrum UP

Místo

Na Hradě 5, Olomouc, místnost UH5, 4. podlaží

Přílohy