Inaugurace děkana LF UP

22. říjen 2019

Slavnostní akt inaugurace děkana Lékařské fakulty UP prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc.

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo

Arcibiskupský palác v Olomouci

Přílohy