Zasedání Akademického senátu UP

16. říjen 2019, 13:00 – 16:00

Zasedání Akademického senátu UP

Pořádá

Akademický senát UP

Místo

Rektorát UP, velká zasedací místnost

Přílohy