15. olomoucké neuroimunologické sympozium s mezinárodní účastí

3. říjen 2019 - 4. říjen 2019

Sympozium s mezinárodní účastí zaměřené na neuroimunologická témata

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci, pod záštitou České lékařské komory JEP

Místo

Konvikt – Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy