Umělá inteligence v medicíně a ošetřovatelství

2. říjen 2019, 15:00 – 18:00

XX. bioetická konference

Program:

15:00 – 15:15
Slovo na úvod

15:15 – 16:00
Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D.
(Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště UK a AV ČR, Praha)
Proč umělá inteligence lidi přitahuje a co je na ní současně tolik děsí

16:00 – 16:45
prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.
(Fakulta sociálních věd UK, Praha, Institut sociologických studií)
Umělá inteligence v medicíně

16:45 – 17:15
Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
(Lékařská fakulta UP a Fakultní nemocnice Olomouc, Urologická klinika)
Robotická chirurgie v urologii

17:15 – 17:45
Mgr. Kateřina Wolfová
(Fakulta zdravotnických věd UP, Olomouc, Ústav fyzioterapie a Fakultní nemocnice Olomouc, oddělení rehabilitace)
Robotická terapie ruky prostřednictvím přístroje Gloreha Sinfonia

17:45 – 18:00
Závěrečná diskuse

Konferenci pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie Olomouc ve spolupráci s LF UP, FZV UP, Spolkem lékařů ČLS JEP v Olomouci a Etickou komisí FNO a LF UP.

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, malá posluchárna

Přílohy