Den studentských mobilit pro Katedru historie FF UP

2. říjen 2019

Propagace programů CEEPUS, Erasmus+ a Meziuniverzitní dohody

Akce proběhne pod vedením Mgr. Terezy Kalouskové (absolventky katedry historie), která bude na KHI celý den k dispozici studentům, ve spolupráci s koordinátory zahraničních výjezdů.
Z programu:
- propagace programů CEEPUS, Erasmus+, Meziuniverzitní dohody
- Akademická informační agentura a její nabídky
- zkušenosti studentů z pobytu
- fakultní smlouvy a možnosti financování pobytů z grantů FF
K dispozici bude celá řada propagačních materiálů a letáků

historie.upol.cz

Pořádá

Katedra historie FF UP

Místo

Katedra historie FF UP, Na Hradě 5

Přílohy