Orientation Days 2019

19. září 2019 - 20. září 2019, 08:00 – 16:00

Přípravný program pro studenty prvních ročníků nastupujících na Univerzitu Palackého

Orientation Days je dvoudenní akce určena pro studenty budoucích prvních ročníků na seznámení s univerzitou a Olomoucí, pořádána členy místní pobočky organizace AIESEC. Účastníci budou ve skupinách pod vedením trenérů ze stejných nebo příbuzných oborů získávat cenné informace o studijním životě. Akce se koná v prostorách univerzity a také v samotném městě, takže budou mít přímou možnost poznat město i školní budovy. Nedílnou součástí jsou také vysvětlení práce se STAGem, kreditového systému a dalších více či méně studijních záležitostí. Doprovodný program je tvořen workshopy s tématy jako volný čas, stres nebo time management. Nastávající studenti mají také možnost lehce změnit program ve skupinách svými otázkami nebo zájmem o zkoumání určitých míst Olomouce.

Pořádá

AIESEC Olomouc

Místo

fakulty Univerzity Palackého

Přílohy