Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

18. září 2019, 17:00 – 19:00

Prezentace nové knihy

Setkání s autory stejnojmenné knihy, která letos vyšla v nakladatelství Academia.
Kniha soustavně analyzuje obraz papeže ve zdejším českém i německém jazykovém prostředí, a to jak v katolické církvi, tak v nekatolickém a občanském prostředí vůbec. Nezapomíná ani na související náboženské, kulturní a politické transfery se sousedy ve střední Evropě.

K jednotlivým částem knihy promluví PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha), prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (Filozofická fakulta MU Brno), doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D. (CMTF UP Olomouc), doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR Praha, FF MU Brno), PhDr. Luboš Velek, Ph.D. a PhDr. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. (oba z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Praha).

Místo

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Přílohy