Zasedání Akademického senátu UP

22. květen 2019, 13:00 – 16:00

Zasedání Akademického senátu UP

Pořádá

Akademický senát UP

Místo

Rektorát UP, velká zasedací místnost

Přílohy