Křesťanství a lidská práva v Číně a jihovýchodní Asie

22. květen 2019, 17:00 – 19:00

Panelová diskuse

V panelové diskusi vystoupí pracovníci Katedry asijských studií FF UP:
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. (obecná situace)
Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D., Mgr. Runya Qiaoan (NGO a neziskové organizace)
doc. Dr. Alfred Gerstl (vztahy Číny s JV Asií a evropská politika k Číně)
Bc. Martin Lavička, M. A. (islám, Xianjiang)
Mgr. Kamila Hladíková, Ph.D. (Tibet)
František Kratochvíl, M. A., Ph.D. (Hongkong, Indonésie, podzemní církev)

www.mska-akademie.cz

Pořádá

Moravsko-slezská křesťanská akademie Olomouc

Místo

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Přílohy