Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

31. říjen 2018, 16:00 – 19:00

Série přednášek

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc
Garant: prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Program:

 

 1. doc. Reif, doc. Báňa – připomenutí 100. výročí narození významné osobnosti české urologie, prof. Kučery, zakladatele olomoucké kliniky
  10 min.
 2. Vývoj operativy na Urologické klinice FNOL a LF UP v Olomouci
  V. Študent, 10 min.
 3. Novinky v diagnostice karcinomu prostaty
  F. Záťura, 10 min.
 4. Dětská urologie dnes
  O. Šmakal, 10 min.
 5. Robotické operace - video
  V. Študent, Jr., 15 min.
 6. Lithiasa – možnosti moderní léčby
  M. Král, 10 min.
 7. Kvalita života po radikální prostatektomii - video
  I. Hartmann, 10 min.

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, malá pravá posluchárna

Přílohy