Přednáškový podvečer Zlatých absolventů

25. říjen 2018, 17:00 – 20:00

Série přednášek v předvečer Zlaté promoce LF UP

V předvečer Zlaté promoce absolventů Lékařské fakulty UP v Olomouci přednesou své příspěvky doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. a MUDr. František Jurek, promoční ročník 1968.

Program:

doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.
Sleeve resekce žaludku v bariatrické chirurgii

MUDr. František Jurek
Proměny medicíny v uplynulém půlstoletí

Podrobné informace

Pořádá

Lékařská fakulta UP

Místo

Teoretické ústavy LF UP, malá pravá posluchárna

Přílohy