Monika Rydiger: Město, prostor, dynamika a polská avantgarda

25. říjen 2018, 16:45 – 18:15

Přednáška

Monika Rydiger z Mezinárodního centra kultury v Krakově se zaměří na fenomén města jako přirozeného prostředí hlavních aktérů nastupujících avantgard, jmenovitě Lászlo Moholy-Nagye, Mieczysława Szczuky, Georga Grosze, Paula Citroena, Franze Langa či Karla Teiga. Opírat se přitom bude o teoretickou úvahu Tadeusze Peipera, shrnutou v článku Miasto. Masa. Maszyna (Město. Masa. Stroj), který vyšel v roce 1922 v druhém čísle slavného polského časopisu Zwrotnica (Výhybka). Přednáška bude proslovena v angličtině, simultánní překlad zajištěn.

Doprovodný program k výstavě Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardy ve střední Evropě Místo
Vstup: volný

Pořádá

Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Katedrou dějin umění

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Lectorium medium

Přílohy