Learning to See

22. říjen 2018 - 26. říjen 2018

Fotografický workshop

Ve dnech 22.- 26. října proběhne fotografický workshop vedený izraelským lektorem Yosaifem Cohainem. Denně bude probíhat od 09:00 do 11:00 v Divadelním sále a od 18:30 do 21:00 ve Velké posluchárně.

Cílem workshopu rozhodně není dokonalé zvládnutí fotografické techniky či využítí nejnovějších digitálních nástrojů. Pod jeho vedením se účastníci spíše učí vidět naše bezprostřední okolí, samozřejmě s pomocí hledáčku fotoaparátu. Yosaif Cohain o fotografování se studenty nejprve poutavě mluví, často odkazuje na významné autory světové fotografie i další výtvarné umělce. Potom své studenty nechá svobodně se pohybovat v městském prostředí a zaznamenávat unikátní výjevy běžného života a neopakovatelné okamžiky jeho obyvatel. Následně se skupinou studentů diskutuje nad vytvořenými náhledovými fotografiemi a společně diskutují o možných interpretacích. Studenti si pomalu budují vlastní vizuální jazyk a vždy se během tohoto procesu dozvědí něco o sobě. Yosaif Cohain si během svého dlouholetého pedagogického působení vytvořil a průběžně zdokonaloval vlastní výukovou metodu, která vždy vychází ze snahy porozumět (dnes již) o půl století mladším studentům. Zároveň dobře ví, že náhoda, tajemství a improvizace se plánovat nedají, přesto s nimi ve svém počínání počítá.

Lektor: Yosaif Cohain, fotograf a vysokoškolský pedagog
(*1945 v USA, v roce 1971 přesídlil do Izraele)
Ovlivněn tvorbou Ansela Adamse, Richarda Avedona či Roberta Franka přinesl do Izraele znalost světové umělecké fotografie. Ta byla napříč fotografovanými žánry nesrovnatelně bohatší a uvolněnější než tehdejší fotografie izraelská, jenž se stále omezovala převážně na dokumentární a fotožurnalistické, často politickle pojetí. Fotografie v Izraeli tehdy nebyla chápána jako umění, nýbrž jako informativní prostředek. Yosaif Cohain udal izraelské fotografii zcela nový směr. Byl prvním fotografem vůbec, jehož tvorbu vystavilo Muzeum umění v Tel Avivu (od tohoto okamžiku byla konečně fotografie v Izraeli brána jako umělecký obor). Fotografii jako uměleckou formu začal Yosaif Cohain vyučovat na několika izraelských školách. Stal se jedním ze zakládajících členů Oddělení fotografie na Akademii Bezalel (zal. 1906) - hlavní izraelské umělecké akademii, kde učí dodnes.

Pořádá

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzita Palackého v Olomouci.

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy