The linguistic and social functions of prosody

22. říjen 2018, 09:45 – 11:00

Přednáška Jennifer S. Cole

V rámci programu Distinguished Lecturer Tours financovanému organizací International Speech Communication Association vystoupí na katedře anglistiky Univerzity Palackého významná lingvistka Prof. Jennifer S. Cole (Northwestern University, USA) s přednáškou The linguistic and social functions of prosody. Přednáška bude pojednávat o interakci lingvistických a paralingvistických funkcí intonace a rytmu řeči. 

Abstrakt přednášky

Pořádá

Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UP; International Speech Communication Association

Místo

místnost KA 3.05, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP

Přílohy