Profesionalizace sociální práce ve vybraných evropských zemích

19. říjen 2018

Mezinárodní workshop

Workshop se koná v rámci projektu TAČR ETA TL01000146-V3 Profesionalizace sociální práce. Odborníci budou diskutovat o vybraných otázkách profesionalizace sociální práce v Evrop샃 a o současném stavu výzkumu profesionalizace sociální práce. Workshop bude probíhat v angličtině formou panelové diskuze. Moderátorkou diskuze bude Selma Porobić, Ph.D., vedoucí oddělení humanitárních studií Katedry křesťanské sociální práce CMTF UP v Olomouci.

Anotace projektu a přihlašování na workshop www.kks.upol.cz.

Podrobný program

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF UP

Místo

Na Hradě 5, Olomouc, 4. podlaží, učebna H1

Přílohy