Společnost a moderní technologie

17. říjen 2018 - 19. říjen 2018

8. olomoucká sociologická podzimní konference

Zahájení 17.10. ve 13:15, ukončení 19.10.2018 v 16:30

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP pořádá pod záštitou České sociologické společnosti osmou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí, tentokrát na téma: Společnost a moderní technologie.

Cílem tematické části konference je přispět k reflexi dopadů technologií na společnost a jednotlivce. Jaké jsou (budou) dopady robotizace a nových technologií na trh práce? Jak ovlivní sdílená ekonomika kapitalismus a způsob života? Jak ovlivňují a ovlivní sociální sítě a nové komunikační technologie sociální vazby, společenské instituce, intimitu a veřejný prostor? Čekají nás nové typy sociálních nerovností? Mají budoucnost v rukou technokraté a průmyslníci? Jsme uvězněni v železné kleci racionality a moderních technologií? Má sociologie vytvářet možné scénáře budoucnosti? Potřebujeme „giddensovské“ realistické utopie a modely dobré společnosti?

Podrobné informace

Pořádá

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP

Místo

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP, tř. Svobody 26

Přílohy