Crux sola est nostra theologia

12. říjen 2018, 09:30 – 12:30

Vědecké kolokvium na téma Teologie kříže v ekumenické perspektivě

Vědecké kolokvium, které se bude z ekumenického hlediska zabývat teologií kříže, jak ji nastínil Martin Luther. Kristův kříž nebude představen jen jako charakteristický rys reformační teologie, ale též jako součást pravoslavné a katolické tradice.

Během kolokvia zazní následující příspěvky:

 

 • Načúvanie podstate reformačnej teológie. Lutherova teológia kríža
  (doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. Theol., EBF UK Bratislava)
 • Kříž z pohledu pravoslavné teologie
  (Zdenko Š Širka, Th.D., ETF UK Praha)
 • Kříž, Trojice a theosis. Moltmannova teologie kříže mezi Západem a Východem
  (Robert Svatoň, Th.D., CMTF UP Olomouc)
 • Ukřižovaný lid. Ekleziologické rozvinutí teologie kříže u Jona Sobrina
  (Petr Jandejsek, Th.D., ETF UK Praha)

Pořádá

Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu CMTF

Místo

budova CMTF, Univerzitní 22

Přílohy