IX. česko-slovenská konference o logoterapii

12. říjen 2018, 08:30 – 16:30

Hledání životního středu. O sebeurčení a společenství.

IX. česko-slovenská konference o logoterapii
Téma Konference: Hledání životního středu. O sebeurčení a společenství.

Program konference:

 • 08:30-10:00 Registrace účastníků
 • 10:00-10:15 Zahájení konference, úvodní slovo (moderuje Mgr. Martin Kupka, Ph.D.)
 • 10:15-11:30 moderuje Mgr. Martin Kupka, Ph.D.
  • Prof. PhDr. Anna Hogenová: K poznávání sebe samého
  • Doc. Martin Cajthaml, Ph.D. : Patočkova interpretace sokratovské péče o duši jako hledání celkového smyslu lidského života
 • 11:30-12:00 Přestávka/coffebreak
 • 12:00-13:00 moderuje Mgr. Martin Kupka, Ph.D.
  • Prof. PhDr. Vladimír Smékal: Když víš, proč žít
  • Mgr. Petr Sojka: Psychosomatika jako indikátor životního středu
  • Mgr. Mária Dědová, Ph.D.: Možnosti logoterapie při riešení šikanovania v školách
 • 13:00-14:30 Oběd
 • 14:30-16:00 Workshopy (místnosti budou upřesněny v den konání konference)
  • a) Mgr. Jana Vindišová, Ph.D.: Existenciálne otázky adolescentov ako súčasť utvarania identity
  • b) doc. PhDr. Eva Naništová: …a čo na to Viktor Frankl? Dokumentárny film spojený s diskusiou
  • c) PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., Mgr. Tereza Hartošová: Nalézání životního středu v kontextu ženských rolí
  • d) MUDr. Michal Kryl: Daseinanalytická práce se sny
  • e) PhDr. Martina Kosová: Role hodnot při nalézání životního středu
 • 16:00-16:30 Závěrečné slovo k hledání životního středu, shrnutí, rozloučení

Organizační a programový výbor si vyhrazuje právo na případné změny v programu. Za název příspěvku odpovídá autor příspěvku.

Konferenční poplatek: činí 600,- Kč; pro matky na mateřské dovolené a pregraduální studenty je cena 500,- Kč; jako evidenční údaj (variabilní symbol) uveďte do poznámky pro příjemce vaše jméno.

Pořádá

IPIPAPP, s.r.o. Olomouc | Slovenský inštitút logoterapie SILOE | Katedra psychologie FF UP

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Auditorium Maximum

Přílohy