Aristotle and his Legacy

11. říjen 2018 - 13. říjen 2018

Mezinárodní konference

Konference věnovaná Aristotelově filosofii a Aristotelovu dědictví v pozdějších obdobích.

Konferenci o Aristotelovi a jeho dědictví pořádá Česká aristotelská společnost spolu s Centrem pro renesanční texty při katedře filosofie FF UP a ve spolupráci s Centro interuniversitario per la storia della tradizione Aristotelica. Vědecké konference, jejímž jednacím jazykem je angličtina, se zúčastní 22 badatelů z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Řecka, Itálie a Velké Británie. Jednotlivé referáty budou zaměřeny jednak na samotnou Aristotelovu filosofii a jednak na její dědictví u jeho antických komentátoru, ve středověku, renesanci, raném novověku a konečně i na aristotelismus v současném myšlení, především etice.

Podrobný program

Pořádá

Katedra filozofie FF UP

Místo

11. a 12. 10. Umělecké centum UP, Kaple Božího Těla, 13.10. učebna 2.18 na Křížkovského 12

Přílohy