Možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením v prostředí vysokých škol

11. říjen 2018 - 12. říjen 2018

Mezinárodní konference

Akce nabídne příležitost prezentovat výstupy projektu ICLife v prostředí Univerzity Palackého v Olomouci (potažmo v ČR) a diskutovat o specifikách pracovního uplatnění lidí s mentálním postižením v evropských, národních a místních podmínkách. Cílem je posílit pracovníky univerzit a mladé dospělé s mentálním postižením při prosazování inkluzivního přístupu ve vysokoškolském prostředí.

Mezinárodní konference se koná v rámci projektu Erasmus+ Inclusive Campus Life 2016-1-BE02-KA203-017365.

Program

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF UP

Místo

Olomouc

Přílohy