Moderní trendy v terapii a prevenci cévních mozkových příhod

10. říjen 2018, 16:00 – 20:00

Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci 

XIII. Olomoucký workshop cévní neurologie

Neurologická klinika LF UP a FN v Olomouci
Komplexní cerebrovaskulární centrum
Koordinátor: doc. MUDr. Daniel Šaňák, PhD, FESO

 1. Endovaskulární léčba akutní ischemické CMP „Mých 20 let od lokální trombolýzy po aspirační trombektomii“
  Procházka V.
  Přednáška na veřejném fóru v rámci habilitačního řízení
 2. Intravenózní trombolýza v zadní cirkulaci
  Dorňák T.
 3. Mechanická trombektomie po 6. hodině
  Šaňák D.
 4. Kryptogenní ischemické CMP
  Divišová P.
 5. Spasticita po ischemické CMP: centrální efekt Botulotoxinu
  Veverka T.
 6. Migréna a ischemická CMP
  Bártková A.

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci

Místo

Posluchárna Neurologické kliniky LF UP, I. P. Pavlova 5

Přílohy