Zasedání akademické obce a zaměstnanců PF UP

9. říjen 2018, 16:45 – 18:15

Zasedání

Vedení právnické fakulty zve na zasedání akademické obce a všech zaměstnanců PF UP, které se uskuteční v úterý 9. října od 16:45 v aule fakulty. Za účelem umožnění účasti členům akademické obce a zaměstnancům udělila děkanka (rozhodnutím PF-B-18/12) na tento den od 16:30 hodin děkanské volno.
Vedení fakulty bude informovat o aktuálním dění nejen na fakultní, ale i celouniverzitní úrovni, a to zejména v souvislostí s plánovanou dostavbou fakulty nebo institucionální akreditací.

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

aula Právnické fakulty UP

Přílohy