147. zasedání Pléna České konference rektorů

5. říjen 2018

Zasedání

Program:

 • Zahájení 147. zasedání Pléna ČKR.
 • Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, za účasti emeritních rektorů, o aktuální problematice vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR.
 • Společenské setkání s emeritními rektory, bývalými členy ČKR.
 • Paralelní zasedání Komor ČKR.
 • Diskuse s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy o problémech vysokých škol ČR, zaměřená na financování a operační programy.
 • Diskuse s ministryní průmyslu a obchodu o aplikovaném výzkumu na vysokých školách ČR.
 • Představení programu Digitální Česko a návrh formy spolupráce s vysokými školami k dosažení jeho cíle.
 • Informace o Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR.
 • Hlasování o členství v ČKR nových žadatelů – vstupní informace.
 • K hodnocení výzkumných organizací 2017+.
 • Různé. Příprava Usnesení 147. zasedání Pléna ČKR.
 • Usnesení 147. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • Tisková konference.

Pořádá

Česká konference rektorů

Místo

Olomouc

Přílohy