3. religionistická konference

4. říjen 2018 - 5. říjen 2018

Konference

Téma konference:
NÁBOŽENSKÝ RITUÁL V INTERDISCIPLINÁRNÍ PERSPEKTIVĚ

Tématem letošního ročníku Olomoucké religionistické konference je náboženský rituál v interdisciplinární perspektivě. Vítány jsou příspěvky autorů z různých sociálně vědních subdisciplín souvisejících s oborem religionistiky, jako jsou antropologie náboženství, sociologie náboženství, historie náboženství, kognitivní vědy a jiné. Cílem konference je podpořit diskusi badatelů reprezentujících různé teoretické a metodologické přístupy a umožnit jim prezentovat výsledky vlastního výzkumu náboženských rituálů v současném světě a také v historii různých náboženských tradic. Jednacím jazykem konference je čeština a angličtina (bez tlumočení).

Hlavní přednášející:
Doc. Dalibor Antalík, Dr. (Filosofická fakulta, Univerzita Karlova)
Mgr. Martin Lang, Ph.D. (Filosofická fakulta, Masarykova Univerzita)

Pořádá

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP pod záštitou České společnosti pro religionistiku

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Kaple Božího Těla

Přílohy