György Várkonyi: Petar Dobrović, maďarská a srbská avantgarda

4. říjen 2018, 16:45 – 18:15

Přednáška

Profesor pécsské univerzity György Várkonyi představí jednu z osobností avantgardního umění v jihovýchodní Evropě, místního rodáka, aktivistu a malíře stojícího v centru srbského moderního umění - Petara Dobroviće. Přednáška bude proslovena v němčině, simultánní překlad zajištěn.

Doprovodný program k výstavě Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardyí ve střední Evropě
Vstup: volný

Pořádá

Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Katedrou dějin umění FF UP

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Lectorium medium

Přílohy