Diskuse o současném Německu

3. říjen 2018 - 4. říjen 2018, 16:45 – 18:15

Přednáška/diskuse/autorské čtení německého básníka, esejisty a bývalého politika Matthiase Butha

Matthias Buth, německý básník a esejista, byl dlouhá léta vysokým úředníkem v úřadu německého kancléře/kancéřky. V Roce 1998 se zasloužil o instalaci nadační profesury na Katedře germanistiky FF UP. S olomouckými studenty chce diskutovat o současném Německu. Přednáška/čtení z děl M. Butha bude probíhat v němčině, diskuse může být vedena v angličtině či bude tlumočena.

arbeitsstelle.upol.cz/de

Pořádá

Rakouské centrum UP

Místo

Katedra germanistiky FF UP, Křížkovského 10, posl. 3.49

Přílohy