Kniha jako svědek: Příběhy skryté v rukopisech a tiscích ve fondu VKO

3. říjen 2018, 16:00 – 17:30

Představení nové knihy prof. Libuše Hrabové

Katedra historie Filozofické fakulty UP vás zve na představení nové knihy prof. Libuše Hrabové s názvem Kniha jako svědek: Příběhy skryté v rukopisech a tiscích ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci.
Prezentace knihy bude spojena s oslavou významného životního jubilea paní profesorky Hrabové a s přátelským otevřením nově rekonstruované budovy katedry historie.
Při této příležitosti představí dr. Pavel Šlézar nové archeologické nálezy pod budovou katedry a v jejím okolí.

Pořádá

Katedra historie FF UP

Místo

Katedra historie FF UP, Na Hradě 5