Církevní instituce na poli sociální pomoci a sociální práce

10. duben 2018, 10:15 – 11:45

Hostovská přednáška dr. hab. Tadeusze Kamińskieho

Katedra křesťanské sociální práce srdečně zve všechny zájemce na hostovskou přednášku dr. hab. Tadeusze Kamińského, Církevní instituce na poli sociální pomoci a sociální práce, která se koná v rámci mobility pedagogů Erasmus+.

Tadeusz Kamiński působí v Institutu Politologie Univerzity Stefana Wyszyńskiego ve Warszawě a je autorem těchto významných publikací:
• Kamiński T., Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, ss. 371.
• Kamiński T., Praca socjalna i charytatywna, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004, ss. 136.
• Kamiński T., Etyka pracownika socjalnego, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze AV, Częstochowa 2003, ss. 132.
Překlad do českého jazyka je zajištěn.

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Katedra křesťanské sociální práce

Místo

tř. Svobody 8, učebna U6 v 1. patře

Přílohy