Suchozemští stejnonožci a jejich predátoři

27. únor 2018, 14:00 – 15:30

Habilitační přednáška Ivana H. Tufa v oboru ekologie

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Pořádá

Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP

Místo

Přírodovědecká fakulta UP, Šlechtitelů 27, budova 47, učebna E2 v přízemí

Přílohy