Itálie očima českých cestovatelů, cestovatelek a Italů samotných

22. únor 2018, 09:45 – 15:30

Interdisciplinární seminář věnovaný především obrazu, kterým Itálie působila na české návštěvníky v 19. a 20. století.

  • 9:45-11:15 Nella Mlsová: “Česká” Itálie. K reprezentaci Itálie ve vybraných textech českých autorů
  • 11:30-13:00 Milena Lenderová: Itálie očima českých cestovatelek (1782–1936)
  • 14:00-15:30 Táňa Pavlíková Alešová: Jak o sobě zpívá Itálie? Obraz Itálie v italské populární hudbě od osmdesátých let po současnost

Bohemistka PhDr. Nella Mlsová, Ph.D., působí na PdF UHK na Katedře českého jazyka a literatury, kde vyučuje dějiny české literatury 1. poloviny 20. století a volitelné semináře zabývající se fenoménem Itálie v literatuře a psychologickou prózou.

Historička Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., působí na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice. Je autorkou nebo spoluautorkou zhruba dvaceti publikací a autorkou více než stovky studií, uveřejněných v domácích i zahraničních odborných časopisech.

Italianistka Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D., vyučuje italský jazyk a literaturu na Slezské univerzitě v Opavě. Ve své badatelské činnosti se kromě jiného zaměřuje zejména na současnou italskou prózu, recepci literárních děl a interkulturní aspekty v literatuře.

Pořádá

Katedra romanistiky FF UP

Místo

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, KA 1.43 (9:45-13:00), KA 3.39 (14:00-15:30)

Přílohy