Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

21. únor 2018, 16:00 – 20:00

Vzdělávací akce

Kardiochirurgická klinika FNO a LF UP

Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.

Program:

 1. Chirurgická léčba fibrilace síní
  P. Šantavý (přednáška v rámci habilitačního řízení)
 2. Periferně zaváděné centrální žilní katetry (PICC) ve FN Olomouc
  M. Troubil
 3. Peroperační sekvestrace trombocytů u komplexních kardiochirurgických výkonů - výsledky prospektivní studie
  R. Hájek
 4. "Goal directed perfusion" vedení mimotělního oběhu vede k nižšímu výskytu renálního postižení v časném pooperačním období
  A. Klváček

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, malá pravá posluchárna

Přílohy