Slavnostní otevření Studentského klubu UP

19. únor 2018, 19:00 – 21:00

Studenti a studentské organizace se konečně dočkali vlastních prostor

Při příležitosti letošního Akademického týdne UP oficiálně otevíráme Studentský klub, jehož prostory jsou nově zařízeny v přízemí budovy Zbrojnice. Kromě možnosti si klub a jeho vybavení prohlédnout zde dostanete i příležitost seznámit se členy a aktivitami řady studentských spolků z celé UP. Kromě toho akci zpestří hudební doprovod a nabídka občerstvení z přilehlého Coffee Library.

Idea vzniku Studentského klubu na Univerzitě Palackého šla ruku v ruce s letitou snahou studentských organizací o vzájemnou kooperaci, pomoc a spolupráci na nových projektech. K čemu bude klub sloužit a jaké vybavení má obsahovat určili sami zástupci studentských spolků z celé Univerzity. Primárně se tedy bude klub využívat coby prostor pro pořádání schůzí a školení členů, projekcí, workshopů, přednášek či jakýchkoliv akcí pořádaných studentskými organizacemi působícími na UP. Je zde rovněž prostor pro uskladnění materiálů a pomůcek pro činnost jednotlivých spolků, k dispozici je i vybavení jako projektor, plátno, reproduktory či tiskárna. Ve spolupráci s Kariérním a poradenským centrem a Oddělením komunikace by se zde měly průběžně konat přednášky a workshopy pro studenty zacílené na seberozvoj i podporu studentských iniciativ. Mimo to by měl klub sloužit i jako hub pro formování nových projektů, setkávání, plánování a realizaci nekomerčních aktivit.
Do fungování klubu je momentálně zapojeno téměř třicet spolků z celé UP.

Program Akademického týdne UP: www.akademickytyden.upol.cz

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo

Studentský klub UP, Zbrojnice (vedle Coffee Library)

Přílohy