Vernisáž výstavy kreseb Jiřího Mráčka

2. únor 2018, 11:00 – 12:00

Doprovodná akce k osvětovému projektu Psychobudka

Výstava je doprovodnou akcí k osvětovému projektu Psychobudka. Psychobudka je simulátor schizofrenie, který umožní návštěvníkům poznat vnímání a prožívání jedince nemocného schizofrenií v době ataky onemocnění. Jedná se o unikátní zařízení, vyvinuté Psychiatrickou klinikou FN a Lékařskou fakultou UK v Plzni. Projekt má pomoci zmírnit předsudky, které má veřejnost vůči lidem s psychotickými onemocněními.
Autor vystavovaných kreseb Jiří Mráček je psychiatrickým pacientem, který až během léčby v psychiatrické léčebně objevil ozdravnou sílu výtvarné činnosti. Tvorba Jiřího Mráčka zrcadlí jeho hlavní zájmy, tedy tělesnou kulturu, občas se zřetelným přesahem do hájemství erotiky, ale zastoupena je i duchovní sféra. Tyto prioritní složky někdy s pozoruhodnou nenuceností vzájemně kombinuje. Pan Mráček s oblibou do svých obrázků zakomponovává různé slogany, ať už motivační hesla odkazující na nutnost vytrvalosti při speciálním tréninku, milostné vzkazy mířící k ženě jeho života nebo své okázalé nářky nad prožíváním vlastního „trudného” osudu.
Používá ke kresbě nejčastěji pastel, voskovky, pastelky nebo fixy. Podle odborníků lze díla Jiřího Mráčka zařadit do oblasti původní tvorby nazývané art brut či outsider art.

Pořádá

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP

Místo

Galerie sociální fotografie při Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP, tř. Svobody 26

Přílohy