Zasedání Akademického senátu PřF UP

31. leden 2018, 13:00 – 15:00

Jednání Akademického senátu PřF UP

Návrh programu:
1. Zahájení, kontrola usnesení z minulých jednání
2. Informace z AS UP
3. Schválení zástupce fakulty v Etické komisi UP
4. Schválení investic na rok 2018
5. Vyjádření AS PřF k záměru na jmenování proděkanů
6. Vyjádření AS PřF k návrhu akreditace studijních programů
7. Různé

Pořádá

Přírodovědecká fakulta UP

Místo

Přírodovědecká fakulta, tř. 17. listopadu 12

Přílohy