Vyhlášení výsledků Překladatelské soutěže pro středoškoláky

30. leden 2018, 09:00 – 11:15

Slavnostní vyhlášení

Filozofická fakulta ve spolupráci s Gymnáziem Olomouc - Hejčín pořádala překladatelskou soutěž pro středoškoláky v anglickém, německém, italském, francouzském a ruském jazyce. Studenti a studentky překládali dva texty, jeden text odborného stylu a jeden publicistického nebo uměleckého stylu. Hodnotila se věcná přesnost, stylová přiměřenost vůči originálu, jazyková správnost a stylistická obratnost výsledných textů.

Pořádá

Filozofická fakulta Univerzity Palackého a Gymnázium Olomouc Hejčín

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Kaple Božího Těla

Přílohy