Volba děkana PřF UP

13. prosinec 2017, 13:00 – 15:00

Akademický senát PřF UP zvolí na svém jednání kandidáta na děkana

Pořádá

Přírodovědecká fakulta UP

Místo

Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12

Přílohy