Neurodegenerativní sympozium

7. prosinec 2017 - 8. prosinec 2017

Sympozium zaměřené na problematiku neurodegenerativních onemocnení

Pořádá

Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

Místo

Arcidiecézní muzeum

Přílohy