Setkání ředitelů fakultních škol

1. prosinec 2017, 12:30 – 13:30

Setkání ředitelů fakultních škol a zástupců PřF UP

Cílem setkání je výměna zkušeností a zhodnocení dosavadní spolupráce.

Pořádá

Přírodovědecká fakulta UP

Místo

Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12

Přílohy