Právní úprava rakouského pracovního práva

16. listopad 2017, 15:00 – 16:30

Přednáška

Katedra správního práva a finančního práva PF UP pořádá přednášku – Právní úprava rakouského pracovního práva. Do Olomouce přijede přednášet Univ. Prof. MMag. DDr. Günther Löschnigg, vedoucí Institutu pracovního práva a práva soc. zabezpečení PF na Univerzitě v Grazu.
Přednáška v německém jazyce bude tlumočena a je určena všem zájemcům o téma.

Pořádá

Katedra soukromého práva a civilního procesu PF UP

Místo

Právnická fakulta UP, budova B, učebna č. 7

Přílohy