Přednáškový večer spolku lékařů v Olomouci

15. listopad 2017, 16:00 – 20:00

Odborné přednášky

Oddělení geriatrie FN Olomouc

Koordinátor: MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.

 1. Geriatrie – proč základní specializační obor?
  Milena Bretšnajdrová
 2. Neuropsychiatrické příznaky u primární hyperparatyreózy
  Jitka Kurašová
 3. Zvláštnosti projevů klostridiové enteritidy
  Barbora Čapková, Martina Machačová
 4. Extrémní chirurgické výkony u geriatrických pacientů (tumory hlavy a krku)
  Ivana Molitorová

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, malá levá posluchárna

Přílohy