Uspěli by evangelisté před soudem jako věrohodní svědkové?

13. listopad 2017

Přednáška JUDr. Daniela Spratka

Obstáli by evangelisté před soudem jako věrohodní svědkové? Pod tímto názvem se skrývá netradiční spojení teologického a právnického tématu, které rozvede ve své přednášce soudce Krajského soudu v Ostravě JUDr. Daniel Spratek. Toto jméno je ve Slezsku známé, a to nejen v právnických vodách. JUDr. Daniel Spratek je velký nadšenec do církevních dějin, zejména na jeho rodném Těšínsku, vystupuje jako host na různých akcích (např. Křesťanská konference pro muže) a zároveň se podílí na přípravě festivalu XcamP.

Viz též událost na Facebooku

Pořádá

Studentské křesťanské hnutí - SKH Olomouc

Místo

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 244/22, aula

Přílohy