Moravská konference fetomaternální medicíny

10. listopad 2017

Odborná konference s mezinárodní účastí

9. ročník konference s tématikou komplexní péče o těhotnou ženu a plod konané ve spolupráci se zdravotnickými pracovišti nejen z České republiky ale i ze Slovenska. Program bude vhodný jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Jako jednodenní program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z českých a slovenských pracovišť. Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických povolání  (porodní asistentka, všeobecná sestra) a bude ohodnocena kredity.

www.fmmolomouc.cz

Pořádá

Porodnicko-gynekologická klinika LF a Ústav porodní asistence FZV

Místo

aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu

Přílohy